A könyvelő valóban a szükséges rossz?

Gyakran gondolják azt, hogy a könyvelő a “NAV embere”, aki arra játszik, hogy a cég pórul járjon. Ezzel szemben a valóság sokkal pozitívabb: a könyvelő célja ugyanis az, hogy a céged makulátlanul működjön, és a lehető legsikeresebb legyen. De akkor miért ez a félreértés?

Fontos, hogy már a legelején leszögezzük: a könyvelő nem az adóhatóság cimborája, mégis sokan így gondolnak a szakemberre. 

Ezzel szemben az igazán jó könyvelő, habár betartja a NAV szabályait, az ügyfele érdekeit nézi, és minden esetben úgy alakítja a kérdéses pontokat, hogy a céged jól járjon.

Ezt a különbséget sokan keverik, ezért úgy éreztük, muszáj rávilágítanunk a kérdéses pontokra, megmutatni, mit is jelent pontosan a könyvelés, mik a könyvelő feladatai, mi mindenben segíti a cégedet, és miben különbözik az adóhatóságtól.

Mit is jelent a könyvelés?

Ahhoz, hogy éles határvonalat húzhassunk a könyvelő és az adóhatóság feladatai közé, érdemes tisztáznunk, mit is értünk pontosan könyvelés alatt.

A könyvelés tömör definíciója: a múltban lezajlott gazdasági események rögzítése. Ez persze csak egy apró szelete azoknak a feladatoknak, melyet a könyvelő elvégez. A vállalkozás bizonylatait, számláit rendszerszerűen rögzíti, hiszen az ezekből elkészült bevallásokat a hatóságok felé is be kell nyújtani.

Itt ér össze sokak fejében az adóhatóság és a könyvelő szerepköre. Mert míg a jó könyvelő ismeri és ismerteti a NAV felé irányuló kötelezettségeket, nem az adóhatóságot segíti, hanem a cégedet.

Tehát nagyon fontos, hogy tudatosítsd magadban: a könyvelés és a jó szakember a céged munkáját és sikerességét segíti.

Ezen túl a könyvelő ismeri azt is, mikor mennyi fizetnivalója van a cégednek, milyen és mennyi adót igényelhetsz vissza, és mennyivel tartoznak más vállalatok a tiédnek.

A jó könyvelő nem megnehezíti, hanem megkönnyíti és támogatja a céged munkáját! Felhívja a figyelmet a lehetőségekre és változásokra, időt és pénzt spórol neked, hogy a növekedésre fókuszálhass az operatív teendők helyett.

Milyen előírások szerint dolgozik a könyvelő?

Természetesen, mint minden jó szakembernek, a könyvelőnek is be kell tartania, és tartatnia olyan alapszabályokat, melyeket a hatóságok elvárnak. Ezzel a céged is jól jár, hiszen biztonságban tudhatod azt.

Azt nagy eséllyel tudod már, hogy az egyéni vállalkozók a bevételeik nyilvántartásának vezetésére kötelezettek.

A cégek pedig kettős könyvelés alapján nyújtják be a bevallásaikat.Ez alatt minden olyan gazdálkodási szervet értünk, amelyre vonatkoznak a számviteli törvények. Például ilyenek a Kft.-k, a Bt.-k.

A két forma közötti fő különbség, hogy míg egyéni vállalkozóként csak akkor kell elszámolnod a kiadott számlák áfa és egyéb adótartalmaival, ha valóban kifizettek, kettős könyvelés esetén  kiállított számla adótartalmával a teljesítés időpontjának megfelelően kell elszámolnod.

Miért fontos, hogy ismerd a céged ügyeit?

Sokan nem tartják fontosnak, hogy tisztában legyenek a cégük operatív ügyeivel, hiszen ezek sok esetben időrabló feladatok. A könyvelőd azonban bevezethet az alapvető tippekbe, feladatok amelyek sokkal átláthatóbbá tehetik céged ügyeit, és pénzügyi döntéseid.

Nem éri meg megspórolni az erre szánt időt.

Ha cégalapításon gondolkodsz, a könyvelő segíthet:

 • megtalálni a legjobb cégformát,
 • kiválasztani a legkedvezőbb adózási formát,
 • tájékoztat az adminisztrációs kötelezettségeidről,
 • minden kérdésedre választ adhat.

Ha pedig már meglévő vállalkozásodat szeretnéd biztonságban tudni, és átvizsgálni, a könyvelő szintén támaszt nyújthat egy komplex audit során:

 • a céged könyvelésének teljes áttekintésében,
 • céged állapotának és igényeinek felmérésében,
 • ellenőrzi, hogy a főkönyvi kivonat és az analitikák stimmelnek-e,
 • ugyanezt teszi az év végi bevallásokkal is,
 • ellenőrzi a korábbi áfabevallásokat,
 • abban is segít, hogy céged könyvvizsgálatra kötelezett volt-e (és ez megtörtént-e),
 • megnézi a havi bérszámfejtési adatokat,
 • leellenőrzi, hogy minden adókedvezményt igénybe vett-e a céged.

Mindebbe pedig téged is bevon, ami teljes képet adhat a cégedről, a céged helyzetéről, és arról, hogy merre tovább.

Ezzel javíthatók az esetleges tévedések, időt és pénzt spórolhatsz a cégednek.

Ha pedig esetlegesen a megfelelő adóstratégiát keresed, a könyvelő ebben is melletted áll:

 • együtt eldönthetitek, lehetséges-e egy kedvezőbb adózási formára váltani (például KIVA-ra),
 • a kiválasztott adózási formában milyen adózási és adóalap kedvezményt vehet igénybe a céged,
 • megtudhatod, mik a kedvezmények igénybevételének feltételei,
 • hogyan lehet költséghatékony a céged.

Láthatod tehát, hogy ha jobban megismered a pénzügyeid működését, csak nyerhetsz!

Mi a különbség a NAV és a könyvelő feladatai között?

Röviden lezárhatnánk annyival, hogy rengeteg különbség van a feladatok között, de ennél szeretnénk informatívabbak lenni a számodra. 

A NAV-ot ugyanis nem szabad keverni a könyvelőddel. Mint fentebb leírtuk, a könyvelő célja a céged sikeressége. 

Tegyünk tehát különbséget a könyvelő és az adóhatóság feladatai között!

A könyvelő feladatai

Mint fentebb írtuk, a könyvelő rengeteg feladatot lát el, és számos ügyben segíti a céged. 

A könyvelő általános feladatai tehát:

 • a számlák aktuális törvényi szabályozásoknak való megfelelésének ellenőrzése; 
 • a számlák és bizonylatok rögzítése; 
 • a kért kimutatások elkészítése; 
 • éves beszámolók (eredmény- és mérlegkimutatás, kiegészítő mellékletek) elkészítése; 
 • hatóságok felé történő adatszolgáltatás, azaz a bevallások leadása; 
 • bérszámfejtés elkészítése,
 • a cégvezető tájékoztatása az aktuális változásokról, hibákról, pénzügyi anomáliákról és szabálytalanságokról.

A NAV feladatai

Ezzel szemben az adóhatóság állami szerv, mely nem a cégeknek és nem is feltétlenül ellenük dolgozik, hanem az államnak. Adóigazgatási jogkörében feladatai az alábbiak, melyek a NAV honlapján is megtalálhatók:

 • eljáró szervei együttműködnek az illetékességi területükön lévő helyi, illetve helyi nemzetiségi önkormányzatokkal,
 • a helyi, illetve helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetését érintő, szükséges és rendelkezésre álló bevételi adatokról évente tájékoztatást ad az önkormányzat részére,
 • ellátja az adók módjára behajtandó köztartozás végrehajtásával kapcsolatos, illetve az egyéb kötelező befizetésekkel kapcsolatos, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat,
 • ellátja az állami garancia (kezesség) kiutalásával, visszakövetelésével, a garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzéssel kapcsolatos, az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat,
 • lefolytatja a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárást, vezeti az ezzel kapcsolatos nyilvántartást, végzi az eljárás díjának beszedését és visszatérítését, megküldi az adópolitikáért felelős miniszternek a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárások eredményeképpen kiadmányozott végleges határozatok másolatát, illetve a szokásos piaci ár megállapítása iránti eljárásért beszedett díjakról és az eljárás során szerzett tapasztalatokról évente beszámolót készít az adópolitikáért felelős miniszternek,
 • ellátja a munkáltatók és kifizetők által foglalkoztatott biztosítottak adatainak nyilvántartásával, továbbá az adatoknak az egészségbiztosítás biztosítotti nyilvántartása és a munkaügyi hatóság részére történő átadásával kapcsolatos, jogszabályban az állami adó- és vámhatóság feladataként meghatározott feladatokat,
 • jogszabályban meghatározottak szerint elvégzi az illetékek zárási összesítését és végzi az azzal kapcsolatos, az adópolitikáért felelős miniszter részére teljesítendő adatszolgáltatást,
 • ellátja a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a végelszámolásban, a kényszertörlési eljárásban, a vagyonrendezési és adósságrendezési eljárásban a NAV hatáskörébe tartozó követelések tekintetében a hitelezői feladatokat, és jogszabályban meghatározott esetben és módon egyéb hitelezők képviseletét; a végrehajtási eljárásban ellátja a végrehajtás foganatosítójaként a törvény által meghatározott feladatokat.

A különbség tehát szembetűnő, mégis rengetegen gondolják azt, hogy a könyvelő a NAV embere.

Jó könyvelés = sikeres cég?

A könyvelő célja minden esetben az, hogy a vállalkozónál minél több pénz maradjon, és minél inkább sikeressé váljon a cég. A tudatos, jó könyvelőt úgy is nevezhetnénk, mint afféle “villámhárító” a NAV és a cég között. Hívhatjuk tolmácsnak is, ha úgy tetszik, de a lényeg, hogy segítse a megértést és a munkádat.

A könyvelőnek célja, hogy értsd az alap összefüggéseket a könyvelésben, és tudatosan tekints arra: így pénzügyileg is sokkal sikeresebben vezetheted a céged. 

Ha tehát biztosra mennél, és szeretnéd, hogy céged pénzügyei és adóügyei biztos kezekben legyenek, keress minket bizalommal, és segítünk elérni a céljaid!