ÁFA-mentes KATÁs vagyok: mi közöm az ÁFÁ-hoz?

A KATA adózási módot és alanyi adómentességet választó vállalkozók sokszor nem gondolnak arra, hogy valaha dolguk lenne az ÁFÁ-val, ezért a többség nem is vesz igénybe könyvelői tanácsadást. Sajnos ez nem igaz – vannak kivételek, amikor egy alanyi adómentes vállalkozónak/vállalkozásnak is ÁFA-bevallást kell benyújtania, és fizetési kötelezettsége is keletkezhet.

Rengeteg KATÁs vállalkozó nincsen azzal tisztában, hogy adott esetben nagyon is valós kötelezettségei keletkezhetnek az ÁFÁval kapcsolatban - és ez nem egy esetben oda vezet, hogy végül sokkal többet kell fizetnie, mint amennyiről fogalma volt.

A legegyszerűbb példa erre a Facebook- vagy Google-hirdetés, avagy szaknyelven az  alanyi áfamentes, közösségen belüli szolgáltatás igénybevétele, amely után nagyon is valós  fizetendő áfa és áfabevallási kötelezettség, valamint EU-s összesítő jelentés készítésének kötelezettsége keletkezik a vállalkozónak.

Ha minderről a vállalkozó egyszerűen nem tud, több százezer forint adóhiánya is keletkezhet, és lehet, hogy erről foglama sincsen, amíg az adóhatóság azután számon nem kéri rajta.

Nézzünk néhány konkrét példát.

Az alanyi adómentességet választó adóalanyok, áfa tekintetében a „különleges adózói körbe” tartoznak. Mit jelent ez pontosan?

A Közösség más tagállamában illetőséggel bíró adóalannyal létesített kereskedelmi kapcsolat (termékbeszerzés, termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás, szolgáltatás igénybevétel) létesítése esetén főszabály szerint ÁFA fizetési és bevallási kötelezettség terheli az adózókat, a fent említett különleges adózói körbe tartozókra azonban speciális szabályok vonatkoznak.

Nem kell áfát fizetniük a közösségi termékbeszerzések után, feltéve, hogy a beszerzések előző évi összege nem haladja meg az értékhatárt.

Ez jelenleg 10.000 Euro évente, és a tapasztalat alapján ezt a határt egy KATÁs alany igen ritkán lépi át.

Mikor kell adót fizetniük és bevallást benyújtaniuk a különleges adózói körbe tartozó adóalanyoknak?

  • a fent említett értékhatár túllépése esetén már kötelező a közösségi adószám használata (melyet könyvelő tud igényelni a NAV-nál), és ezek után a beszerzések után már ÁFA bevallási és befizetési kötelezettség keletkezik,
  • ha az adóalany az értékhatárt nem lépte ugyan túl, de más okból (EU-n belüli szolgáltatásnyújtás, vagy igénybevétel miatt) rendelkezik közösségi adószámmal, és ezt a beszerzésénél megadta a partnerének – ezért áfamentes számlát kapott – az ügylet létrejöttét követő hónap 20-ig be kell jelentenie az adóhatóságnak. (szintén könyvelő tudja intézni)
  • alanyi adómentes adóalany közösségi értékesítése nem minősül közösségen belüli értékesítésnek, ezért főszabály szerint nem kötelező emiatt közösségi adószámot igényelnie. Erre is van kivétel, pl. az új közlekedési eszköz értékesítése. (Ezt a besorolást is könyvelő tudja elvégezni.)
  • közösségen belülre történő szolgáltatásnyújtás és/vagy igénybevétel esetén – értékhatár nélkül – kötelező a közösségi adószám igénylése és használata. A szolgáltatások teljesítési helyének meghatározása nem egyszerű. Új szabály, hogy amennyiben a megrendelő is adóalany, akkor a teljesítési hely a megrendelő országa lesz. Ennek meghatározására is célszerű szakembert felkérni.
  • Ha a teljesítési hely külföldre esik, az adóalany „Áfa tv. területi hatályán kívüli” ügyletről köteles a számlát kibocsátani és teljesíteni az esetleges bevallási és befizetési kötelezettségeit.
  • Szolgáltatás igénybevétele: külföldi adóalanytól igénybe vett szolgáltatás esetében, ha a teljesítési hely belföldre esik, akkor az igénybevevő adóalany áfa felszámítására és fizetésére lesz kötelezett. és mivel eredetileg alanyi adómentes státuszba esik, ennek áfa tartalmát nem helyezheti levonásba.

Milyen adóbevallásokat kell benyújtani a fent említett esetekben?

  • Áfa bevallás (1965): a közösségi kereskedelemmel összefüggő ügyletekről havonta, az adókötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig (bevallás és befizetés)
  • Összesítő nyilatkozat (19A60): a közösségi kereskedelemmel összefüggő ügyletekről havonta, az adókötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig.

Mekkora lehet a büntetés?

Szögezzük le, hogy az adóhatóság bevett gyakorlat szerint nem szokott rögtön büntetni, ha egy bavallás elmarad – az első lépés az, hogy felszólítják a vállalkozót a rendezésre. Ezt persze sokszor értetlenség, néha pánikszerű kapkodás követi, hiszen a vállalkozó sokszor nem is érti alanyi mentesként miért kell fizetnie.

A felszólítást viszont ellenőrzés követheti, márpedig a hatóság 5 évre visszamenőleg is ellenőrizheti a vállalkozást. Természetesen az egyéni vállalkozó saját vagyonával felel ilyen esetekben, tehát igen kellemetlen következményekkel számolhat, ha bírság kiszabására kerül sor: végrehajtásra, inkasszóra akár.

FONTOS: A kiszabott büntetés elérheti az 500.000 Forintot egy be nem adott bevallás miatt. És ne legyen kétségünk: hasonló ellenőrzéseket nagyon is rendszeresen végeznek, és a közelmúltban is rengeteg vállalkozó vehetett kézhez felszólítást, amely az elmaradt adó befizetésére figyelmeztette őket.

Jó hír, hogy ilyenkor a felszólításnak eleget téve büntetésre már nagy eséllyel nem kell számítanunk – feltéve persze, hogy a jövőben rendszeresen eleget teszünk a bevallási és megfizetési kötelezettségünknek.

Egyetlen igazi kibúvó létezik az alól, ha kifejezetten online hirdetések kapcsán keletkezne ÁFA-fizetési kötelezettségünk: ha nem vállalkozóként, hanem magánszemélyként hirdetünk, mivel ilyenkor áfás számlát kapunk, és bevallást sem kell beadnunk. Hogy a Google és a Facebook engedik-e magánszemélyként üzleti célú hirdetés feladását adott esetben, már egy másik kérdés.

Mi történik, ha elfelejtettük a bevallást?

Gyakran előfordulhat, hogy a vállalkozó későn ébred rá, hogy elfelejtett bevallani valamit, vagy tévesen, hiányosan adta be bevallását. Ebben az esetben szükségessé válhat a korábbi évek önellenőrzése, pótlása.

Az elévülési időn belül, a megelőző éveket érintő, a különleges adózói kör Közösségen belüli ügyleteire, ÁFA fizetésére, vagy KATA bevallására vonatkozó ön-ellenőrzéseket az adott év utolsó évszámával ellátott 86-os, (Pl. 2013-as önellenőrzés: 1386), 65-ös, illetve A60-as számú nyomtatványokon kell benyújtani, azok kitöltési útmutatóiban foglaltaknak megfelelően. Ezek a nyomtatványok, a kitöltést segítő programokkal és kitöltési útmutatókkal együtt elérhetőek és letölthetőek a nav honlapjáról.

Mondanom sem kell, hogy az önellenőrzés, hiánypótlás még bonyolultabb és összetettebb feladat az alapbevallások benyújtásánál. Már a menete is nehézséget okozhat gyakorlatlan, hozzá nem értő vállalkozónak. Először le kell tölteni a NAV honlapjáról az ÁNYK-t (Általános Nyomtatvány Kitöltő program), mely még csak egy keretprogram, nyomtatványok nélkül.

Ha ezzel megvagyunk, szintén a nav honlapján meg kell keresnünk a kitölteni vágyott nyomtatványt, szám szerint, ezek után ennek kitöltési segédletével is ugyan ez a dolgunk (sajnos, érthetetlen okok miatt ez nem működik egyszerre) és ezt fel kell töltenünk az ÁNYK-ba. Ha megvan a nyomtatványunk el is kezdhetjük a kitöltést, mely igen bonyolult, sokszor 5-10 oldalas dokumentum. Amennyiben a nyomtatványt kitöltöttük, és a beépített hiba ellenőrzés nem jelez hibát meg kell jelölnünk küldésre.

Ezek után az okmányirodában kapott ügyfélkapus felhasználó nevünkkel és jelszavunkkal a „beküldés ügyfélkapun keresztül” menüpontot választva indulhat is a beküldés. Ha ez sikeres, meg kell várnunk egy visszaigazoló e-mail megérkezését, ami „elfogadó nyugta”, illetve „sikeresen feldolgozott hibátlan bevallás” üzenetet kell, hogy közvetítsen számunkra.

Egy vállalkozónak ez akár több órájába is kerülhet,míg egy gyakorlott könyvelő, akár pár perc alatt megoldja a problémát.

A biztos megoldás: kérdezzük a szakembert

Fenti példákból látszik, hogy egy alanyi adómentes, KATA adózást választó vállalkozónak is igen könnyen keletkezhet ÁFA bevallási és befizetési kötelezettsége. Főként a külföldi székhelyű, internetes hirdetéseket kínáló cégekkel lehet dolga, pl. Google, Facebook.

Sűrűn elfőfordulhat, hogy KATÁS adóalanynak közösségen belülről érkezik megrendelése szolgáltatás nyújtására. Például, ha Szlovákiába rendelnek meg egy weboldal frissítést, könyvelési, jogi tanácsadást stb. már bele is esett ebbe a körbe.

Sajnos még mindig nagyon gyakori és nagyon is hibás feltételezés tehát az, hogy egy alanyi mentes KATÁs sohasem fizet adót – és igen drága hiba ezt feltételezni. A leggyakrabban persze ugyanazok hajlamosak jóhiszeműen ebben a hibába esni, akik úgy gondolják, hogy KATÁs vállalkozónak könyvelő sem kell, és éppen ezért nem is kérnek tanácsot semmilyen szakembertől.

Ez aztán más gondokhoz is vezethet, hiszen az ÁFA megfizetésén, a bevalláson kívül is számos olyan helyzet adódhat, amikor elengedhetetlen volna egy könyvelő segítsége.

Ezért tartjuk fontosnak, hogy a köztudatban elterjedt “KATÁS vállalkozásnak nem kell könyvelő” tévhit ellenére minden felelősségteljes vállalkozó forduljon szakemberhez, hogy véletlenül se legyen tetemes adóhiánya, ráadásul a tudta nélkül.

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?