Hívj minket 9-17 óra között!

EPR: minden, amit a Kiterjesztett Gyártói Felelősség új szabályozásáról tudni kell

Hulladékgazdálkodást szemléltető ábra, szeméttel és kukával.
Mit kell tudnod cégvezetőként az új Kiterjesztett Gyártói Felelősséggel (EPR) kapcsolatos szabályokról? A cikkben mindent megtalálsz.

Tartalomjegyzék

Az EPR, vagyis a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer, amely esősorban a gyártókat és forgalmazókat célozza: ezáltal a fenntartható gazdaság és a hulladék csökkentése a cél. Céges szempontból azonban rengeteg kérdést és aggályt vethet fel: mit is jelent mindez, és hogyan érintheti a céged?

 • Mit jelent az új szabályozás?
 • Kire vonatkozik?
 • Mik tartoznak alá?
 • Miért lehet fontos?
 • Milyen változásokat hozhat?
 • Hogy néz ki a gyakorlatban?
 • Milyen díjkötelezettséget jelent?
 • Kinek nem kell fizetnie?

Mivel nem csak a felelősség nő általa, hanem jó eséllyel az árak is, így mindenképpen alaposan meg kell ismerkedni az EPR rendszerével. Meglehetősen sok területet érint, azonban a klíma-és környezetvédelmi célok betartásában is segíthet. Lássuk, mivel is állsz szemben, és hogyan érintheti a vállalkozásod!

Fontos megjegyezni, hogy bár az új EPR-szabályozással kapcsolatos teendők alapvetően nem a könyvelő feladatai közé tartoznak, mégis az a tapsztalat, hogy sokan keresik meg a könyvelőjüket, úgy gondoltuk, ezzel a cikkel is segítjük a magyar vállalkozók munkáját.

Lássunk hozzá. 

Mit jelent az új szabályozás?

Július 1-jétől lépett életbe az új szabályozás, miszerint a termékek életciklusa végén szükséges hulladékkezelés és gyűjtés a gyártókat és forgalomba hozókat terheli. Ez a felelősség röviden annyit jelent, hogy a gyártóknak, illetve bizonyos esetekben a forgalmazóknak kell fizetniük a termékeikből képződő hulladék kezelési költségeit. 

Tehát a vállalatok az általuk előállított, vagy forgalomba hozott, termékekért kiterjesztett gyártói felelősségi díjat fizetnek majd. A rendszert a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. működteti és kezeli, a díjat is az ő részükre kell fizetni.

Az EPR, azaz a kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer egy angol mozaikszó: extended producer responsibility. Ilyen rendszerek már szerte a világban működnek.

Az biztos, hogy a rendszer bevezetése az árak emelkedésével is járhat, azonban ha sikeres lesz, gazdaságfejlesztő hatása is lehet, sőt, segítheti a környezet- és klímavédelmi célok elérését.

De vajon mindenkit érint az új szabályozás?

Kikre vonatkozik az EPR gyakorlata?

Nézzük elsőként azt, ki kötelezett díjat fizetni:

 • a körforgásos termék gyártója, 
 • ha a terméket nem Magyarország területén állítják elő, az, aki a terméket gazdasági tevékenysége körében Magyarország területén elsőként forgalomba hozza 

Első belföldi forgalomba hozatal esetén: 

 • Körforgásos termék tulajdonjogának termék első INGYENES vagy VISSZTERHES átruházása 
 • Külföldről elektronikus kereskedelmi szolgáltatásként belföldre, háztartások vagy egyéb felhasználók részére történő átruházása, 
 • Körforgásos termék saját célú felhasználása, 
 • ÁFA adóraktárból/termékdíj raktárból belföldre történő kitárolás, 
 • Körforgásos terméket gyárt/hoz forgalomba, amely után EPR fizetési kötelezettsége keletkezik. 

Csomagolószer gyártó/ első forgalomba hozók esetében, 

 • aki a csomagolószert tovább értékesítési (nem használja fel) „csak” termékdíj fizetési kötelezettsége keletkezik. 
 • A csomagolószer első felhasználója lesz kötelezett EPR díjfizetésre. Mindaddig, amíg csak tovább értékesítik, a csomagolószert nem kell EPR díjat fizetni. 

Tehát a kötelezettséget fizetők köre igen széles. Elsősorban a gyártók vagy első belföldi forgalomba hozók lesznek kötelesek megfizetni a díjat.

Mi a MOHU feladata? Megszervezi meg az EPR alá tartozó gyártói kötelezettségeket a gyártók finanszírozásából: gondoskodik a körforgásos termékből képződő hulladék átvételéről, gyűjtéséről, elszállításáról, előkezeléséről, kereskedelméről és kezelésre történő átadásáról, továbbá a hulladékgazdálkodási létesítmények fenntartásáról és üzemeltetéséről.

Habár a rendszer hasonlóságot mutathat az 1995 óta létező környezetvédelmi termékdíj rendszerével, itt az érintett termékek köre, a díjfizetési, illetve adatszolgáltatási kötelezettség eltéréseket mutat. 

Lássuk, mik tartoznak majd a kötelezettség alá!

Milyen termékek tartoznak alá?

Természetesen nem minden termékre vonatkozik majd a díjkötelezettség. Az alábbiakra azonban biztosan:

 1. csomagolás,
 2. egyes egyszer használatos műanyag termékek,
 3. elektromos, elektronikus berendezés,
 4. elem és akkumulátor,
 5. gépjármű: hulladékká vált gépjárművek, 
 6. gumiabroncs,
 7. irodai papír,
 8. reklámhordozó papír,
 9. sütőolaj és –zsír,
 10. textiltermékek,
 11. bútor fából. 

Miért lehet fontos ez az új megközelítés?

Habár elsőre biztosan sokaknak teher, plusz munka és plusz kiadás lesz, valójában a hulladékgazdálkodás hatékonyságának növelése és a hulladékgyűjtési és -(újra)hasznosítási arányok emelkedése a cél.

Azt pedig mindenképp ki kell emelni, hogy ennek két pozitív aspektusa is lehet.

 1. Csökkentheti a lerakókba és közvetlenül a természetbe kikerülő, illetve az eltüzelt hulladék mennyiségét, ami a környezet és az emberi egészség védelme szempontjából is lényeges lenne. 
 2. Emellett mérsékelheti a gazdaság elsődleges nyersanyag-, illetve energiaigényét is, ami az előbbi pozitív következményeken túl hosszú távon javíthatja az európai ipar versenyképességét is.

 A cél tehát nem a vállalkozásokra kirótt plusz teher, hanem a körforgásos gazdaság fellendítése, és a környezetvédelmi célok elérése lenne.

Míg az EU-ban keletkező hulladék fele újrahasznosításra, vagy felhasználásra kerül, addig ez az arány nálunk 40%. Sőt, a hulladék nagy része illegális lerakók vagy égetés “áldozata” lesz. Az EU 2025-re minden tagállamban megjelölte a 65%-os újrahasznosítási célt, melytől mi még egyelőre meglehetősen messze vagyunk.

Milyen változásokat hozhat?

Az EPR-rendszer nem újdonság: a világon számos ország használ hasonló rendszereket. Elemzések alapján az ilyen rendszerek segíthetik az újrahasznosítási célok elérését, a műanyagszennyezés csökkentését, a körforgásos gazdaság fejlődését, a hulladékgazdálkodási költségek hatékonyságát.

Ha a rendszer hatékonyan működik, számos területen előrelépést tapasztalhatunk majd: például az akkumulátorgyártás területén, vagy a csomagolásokat illetően.

Természetesen semmi sem fekete és fehér: például az online kereskedelem esetén lehetnek fennakadások, hiszen ebben az esetben a forgalomba hozóknak gyakran nincs fizikai és jogi lénye az adott országban. 

Az is jelenthet problémát, hogy Magyarországon igencsak magas a csomagolóanyagok költsége európai viszonylatban, akár a kiszabott díj többszöröse is, ami kedvezőtlen hatással lehet a fogyasztókra is. Elsősorban az élelmiszerárak növekedésében jelenhet meg ez a negatívum.

Mindent összevetve azonban a fenntartható gazdaság és klímacélok elérése érdekében segíthet egy jól működő rendszer.

Vállalkozóként azonban jó eséllyel sokkal jobban érdekel, mit is jelent ez rád nézve és ki segíthet abban, hogy a megfelelő díjat fizesd.

Hogyan néz ki mindez a gyakorlatban?

Az alábbi teendőket kell elvégezned, ha érint az EPR kötelezettsége:

 1. Regisztráció: megteheted a MOHU Partnerportálon a regisztrációval kapcsolatban részletes leírás a MOHU honlapján elérhető. 

Ennek menete a következő:

 1. Először a gyártó részéről egy természetes személynek kell regisztrálnia. Ő végzi a partner regisztrációt, kezeli a jogosultságokat és számlákat. 
 2. A felhasználó partnert vagy partnereket társít regisztrációjához. Ehhez meg kell adni a gyártó adószámát és fel kell tölteni a szükséges dokumentumokat (pl. aláírási címpéldány, cégkivonat). 
 3. A partner hozzárendelését követően van lehetőség az EPR regisztrációra gyártóként vagy meghatalmazottként. 
 1. Gyártói nyilvántartásba vétel az Országos Hulladékgazdálkodási Hatóságnál.
 2. Nyilatkozat tétel:  az OHH OKIR rendszerében tudsz eleget tenni a kötelezettségnek. Ennek tartalmaznia kell:
  1.  Magyarországon a gyártó által forgalomba hozott, az 1. mellékletben felsorolt körforgásos termékek  megnevezése,  
  2. mennyisége,  
  3. azonosító kódszáma (KF kód)  
  4. eredete (belföldön gyártott vagy külföldről behozott).

 

A nyilatkozat tételének határideje: minden negyedévet követő hónap 20-a. Az első nyilatkozat tételi határidő 2023. október 20-a! 

Milyen díjkötelezettséggel jár?

A díjszámítás a kódok függvényében változik. Erről részletesen az alábbi táblázatból tájékozódhatsz.

Mikor nem kell fizetni?

Bizonyos esetekben nem terheli a céget fizetési kötelezettség. Ezek az alábbiak:

 1. Nem kell a kiterjesztett gyártói felelősségi díjat megfizetni, ha a fizetésre kötelezett gyártó vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) nyilatkozik arról, hogy a megvásárolt körforgásos termék legalább 60% önállóan vagy más termék alkotórészeként, tartozékaként igazoltan külföldre kiszállítja. 
 2. A külföldre történő kiszállítás számlával vagy az ügylet teljesítését igazoló egyéb okirattal és szállítólevéllel vagy fuvarokmánnyal igazolható. 
 3. A nyilatkozó az e rendeletben meghatározott kötelezettségek teljesítése érdekében gyártónak minősül, ha a nyilatkozattal beszerzett körforgásos terméket belföldön hozza forgalomba. 
 4. A nyilatkozó írásban, legfeljebb 3 évre szóló időszakra tesz a 6. melléklet szerinti adattartalommal nyilatkozatot. 
 5. Az (1) bekezdés szerint tárgynegyedévben beszerzett körforgásos termék mennyisége hatvan százalékát a beszerzés tárgynegyedévének utolsó napjától, legfeljebb 365 napon belül kell igazoltan külföldre kiszállítani, ellenkező esetben a 366. napon a kiterjesztett gyártói felelősségi díjfizetési kötelezettség – a díjfizetési kötelezettség keletkezése napján hatályos szabályok szerint – beáll a nyilatkozónál. Termékdíjat továbbra is a NAV-nak kell megfizetnie,az EPR díjat pedig közvetlenül a MOHU-nak. 

Hogyan tartsd be a szabályokat?

Sokakban felmerül a kérdés, hogyan lehet ennyi feladatnak eleget tenni, kihez lehet fordulni ezügyben.

Sokan a könyvelőt keresik meg kérdéseikkel, azonban ez alapvetően nem könyvelési feladat. Érthető, hogy mivel sokaknak nincs saját szakértőjük vállalaton belül, így a könyvelő nyújthatja az elsődleges információkat.

A könyvelés szolgáltatást igénybe vevő ügyfeleink az EPR ügyintézést is ránk bízhatják. Amennyiben szeretnéd, hogy a könyvelőd segítse az új szabályozás betartását, hogy Te a vállalkozásod fejlődésére koncentrálhass, keress minket bátran és segítünk! (Külön EPR-szolgáltatást viszont nem vállalunk. Kifejezetten csak a könyvelés szolgáltatásunk keretében végzünk ezzel kapcsolatos feladatokat.)

Segítségre van szükséged?
Kovács Balázs
Regisztrált Mérlegképes Könyvelő, Adóstratégiai és Üzleti Tudatosság Tanácsadó 2003 óta könyvelő és 2007 óta a K&K Tudatos Könyvelés KFT ügyvezetője Küldetésem az Üzleti és magán életi Tudatosság népszerűsítése, célom hogy támogassam az ügyfeleinket abban, hogy egy profi és sikeres céget építsenek. Erősségem a stratégiai szemlélet és nagyon jól rá tudok érezni arra, hogy a partnereinknél milyen területeket szükséges fejleszteni ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. Egész életemben a tudatosságra törekedtem az életem minden területén és cégemmel is ezt képviselem.
Ezek is érdekelhetnek
A negatív emberek mindenben a rosszat látják meg, és arra fókuszálnak. Ezzel megmérgezve saját környezetüket – például a céged. Így kezeld őket hatékonyan.
Csak az Egyesült Államokban a cégvezetők 84%-a él az imposztor szindrómában. Vajon mi okozza ezt a magas százalékot? Miért küzd ennyi sikeres ember a szindróma nehézségeivel? Ha időnként úgy érzed, kevés vagy, és nem tudod megélni a sikereid, ez a cikk neked szól.
Idén augusztustól 3 dologban is változik a Széchenyi Pihenő Kártya. Ha érdekel, miben, és hogy hogyan érint ez téged cégvezetőként, olvasd el ezt a cikket!