Mik a mérlegképes könyvelő feladatai?

A könyvelői munkához alaposnak és tájékozottnak kell lenni és mindig nyitottan kell fordulni a pénzügyi tudás felé. Éppen ezért sok könyvelőben felmerül előbb utóbb, hogy mérlegképes könyvelő szeretne lenni, hiszen ezzel a képesítéssel új kapuk nyílnak meg az ambiciózus szakemberek előtt. De mi is pontosan a mérlegképes könyvelő feladata, és miért fontos egy vállalatnak tisztában lenni ezzel?

A könyvelő végzettséget tekintsük alapvégzettségnek: ahhoz, hogy valaki mérlegképes könyvelővé váljon további képesítés megszerzése szükséges. A mérlegképes végzettség ugyanis olyan lehetőségeket biztosít szakmán belül, amelyek felelősségteljesebb feladatok elvégzésére jogosítják fel a szakembert.

Összetett és analitikus tudásra van szükség ahhoz, hogy a könyvelőből mérlegképes könyvelő, majd pedig mély tudású szakember váljon. 

Mik a könyvelő feladatai?

Ahhoz, hogy tisztábban lássuk a különbségeket és a feladatok leosztását, célszerű képben lenni azzal, mik a könyvelő feladatai.

A könyvelő munkavégzéséhez például elengedhetetlen “kellékek” az alábbiak, melyeket biztosítani kell számára:

 • bevételi számlák;
 • költség számlák;
 • bevételi pénztárbizonylat;
 • kiadási pénztárbizonylat;
 • bankszámlakivonat;
 • szerződések és egyéb bizonylattípusok.

Ezek tehát azok, amelyek kiindulópontként segíthetnek minket a könyvelő munkájának megértésében. A fent felsorolt információk alapján indul el maga a munka, amely több területet is lefed.

Ezek a feladatok az alábbiak:

 • a könyvelő a törvény által előírt formában rögzíti a megkapott számlákat és bizonylatokat;
 • a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából ellenőrzi a könyvelésre kapott számlákat;
 • adatot szolgáltat a hatóságok felé;
 • elkészíti a vállalkozás vezetője által kért kimutatásokat;
 • elkészíti az éves beszámolót;
 • tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét, ha szükséges, a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról;
 • felhívja a figyelmet, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal;
 • ha szükséges, elkészíti a bérszámfejtést.

Azonban fontos kiemelni, hogy a felsorolt feladatok közül bizonyos pontokat csak mérlegképes könyvelő végezhet: nem véletlen tehát, hogy a legtöbb könyvelő előbb utóbb rendelkezik majd ezzel a képesítéssel.

Miben más a mérlegképes könyvelő?

A mérlegképes könyvelő sokkal nagyobb teret kap a pénzügyi feladatokban, hiszen megvan a képesítése arra, hogy elvégezze ezeket a nagyobb felelősséggel járó pontokat. Alapvetően úgy kell tekinteni a mérlegképes könyvelőre, mint egy továbbképzett, magasabb tudással rendelkező szakemberre. A mérlegképes könyvelő a törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatások irányítását és vezetését végzi el, valamint számviteli beszámolókat készít.

Egy vállalkozás életében szükségessé válhat a számviteli politika és az információs rendszer kialakítása is: ebben szintén a mérlegképes szakember segít majd.

A mérlegképes könyvelő látja el a számlarendszerhez, a könyveléshez és a beszámoló készítéséhez szükséges szabályzatok elkészítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat is.Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását és szolgáltatását is. 

A jogszerűség, a szabálykövetés szintén fontos eleme a mérlegképes könyvelő munkájának.

A fő különbség, hogy maga a feladatrendszer jóval összetettebb, nagyobb odafigyelést kíván, komolyabb együttműködést eredményez a vállalkozó és a szakember között. A bizalomra épít, és a cég ismeretére, hiszen a mérlegképes könyvelő akár a pénzügyi döntésekben is adhat tanácsot.

A szakember vezetése alatt készül el a főkönyvi és analitikus nyilvántartás, valamint a vállalkozás költés-elszámolási rendszere. Ezen túl elemzi a különböző erőforrásokat a gazdálkodásban. Egy szakmailag felkészült, naprakész mérlegképes könyvelő sok esetben még a belső ellenőrzési feladatokban is kiveszi a részét.

Összegezve tehát, a mérlegképes könyvelő fő feladatai az alábbiak:

 • elvégzi a számviteli törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését;
 • elkészíti a számviteli beszámolót;
 • ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál lévő feladatokat;
 • elkészíti a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, ebbe beletartozik az információs rendszer kialakítása is; 
 • feladata még a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása is; 
 • biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását; 
 • biztosítja továbbá a szolgáltatások, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát is;
 • szükség esetén pénzügyi tanáccsal látja el a vállalkozó vezetőjét.

Milyen munkaköröket láthat el a mérlegképes könyvelő?

Fontos azt is látni, milyen munkaköröket tölthet be egy mérlegképes szakember. A felsorolásból látszik, hogy a lehetőségek tárháza végtelen.

A számviteli ügyintéző pozíción belül:

 •  számviteli ügyintéző,
 •  analitikus könyvelő,
 •  főkönyvi könyvelő,
 •  készlet- és anyagnyilvántartó.

Pénzügyi ügyintéző pozíción belül:

 • pénzügyi ügyintéző,
 • bérszámfejtő,
 • pénztáros,
 • számlaellenőr,
 • adatrögzítő, kódoló,
 • könyvelő, analitikus könyvelő,
 • bérelszámoló,
 • készlet- és anyagnyilvántartó,
 • számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője,
 • kontroller, belső ellenőr,
 • szervezetirányítási vezető.

Alapvetően a magasabb döntési pozíciók tekintetében mérlegképes könyvelőre van szükség.

Mit kell tudnia egy mérlegképes könyvelőnek?

A mérlegképes könyvelő tudása tehát igen szerteágazó. Vállalkozóként felmerülhet a kérdés, hogy akkor mégis mi az, amit tudnia kell a szakembernek. Ez a választásnál, esetleges könyvelőváltásnál is szempont lehet.

Fontos, hogy a szakember analitikusan gondolkodjon, átlássa az összefüggéseket. A rendszerszemlélet és a precizitás elengedhetetlen kelléke a jó mérlegképes könyvelőnek, hiszen feladatai közé tartoznak a rendszeralkotások, ellenőrzések.

A kitartás és türelem pedig legalább olyan fontosak, mint a pénzügyi és törvényi ismeretek naprakész elsajátítása.

Ezen túl a mérlegképes könyvelőnek olyan készségekre és képességekre van szüksége, amelyek az évek során tanulhatók, de összességében a tapasztalatra építenek.

Fontos, hogy mérlegképes könyvelőként a szakember:

 • közreműködjön az összevont beszámoló elkészítésében;
 • ellássa azokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a pénzforgalommal;
 • előkészítse a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket, valamint részt kell vennie azok lebonyolításában is;
 • megítéli a vállalkozás pénzügyi helyzetét, tanácsot ad;
 • alkalmazza az adójogszabályokat, összeállítja az adóbevallást és az ehhez kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat;
 • alkalmaznia kell a számviteli törvény előírásait, létre kell hoznia a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét;
 • vezeti a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat;
 • összeállítja a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését;
 • ismernie kell a vállalkozást és az esetleges eltéréseket;
 • ki kell alakítania a vállalkozás költség elszámolási rendszerét;
 • ha alapításról, átalakulásról, felszámolásról vagy végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokról lenne szó, át kell látnia azokat;
 • meg kell vizsgálnia a vállalkozás működését, fel kell tárnia az ok-okozati összefüggéseket;
 • ismernie és elemeznie kell az erőforrásokkal való gazdálkodást;
 • részt kell vennie a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Tehát mérlegképes könyvelőként nem csak a pénzforgalommal, a befektetésekkel és finanszírozásokkal kell képben lenni, hanem át kell látnia a vállalkozás pénzügyi helyzetét is.

Tisztában kell lennie az adójogszabályokkal, a törvényi előírásokkal is. Érthető tehát, ha a vállalat vezetője a legjobb szakembert szeretné alkalmazni, és felmerül benne a kérdés: mikor is van szüksége mérlegképes könyvelőre?

Milyen vállalkozások esetén fontos, hogy mérlegképes legyen a könyvelőnk?

Nagyon sok múlik azon, mekkora a vállalat mérete, és milyen a szervezeti felépítése. A nagyvállalatok esetén alapvetően mérlegképes könyvelő lehet a jó választás, de kisebb vállalatoknál is érdemes elgondolkozni ezen a kérdésen.

Hiszen a legtöbb vállalat növekedni, fejlődni szeretne, ehhez pedig a mérlegképes könyvelő sokat lendíthet. A megfelelő terveket, pénzügyi elemzéseket és döntéseket egy jó szakember segítségével érdemes megoldani.

Nincs feltétlenül jó válasz arra, milyen vállalatnak van szüksége mérlegképes könyvelőre. A nagy és növekvő cégek esetén érdemes olyan könyvelőcégekhez fordulni, ahol nem csak mérlegképes könyvelők, hanem szakosodott könyvelők is ülnek, így a vállalat pénzügyi irányításának minden területen segítségünkre lehetnek.

A jó pénzügyi döntések meghozatalában a megbízható szakember aranyat ér, de vállalkozóként nem árt a részletekkel is tisztában lenni.

 

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?