Hívj minket 9-17 óra között!

Mik a mérlegképes könyvelő feladatai?

Tartalomjegyzék

A könyvelői munkához alaposnak és tájékozottnak kell lenni és mindig nyitottan kell fordulni a pénzügyi tudás felé. Éppen ezért sok könyvelőben felmerül előbb utóbb, hogy mérlegképes könyvelő szeretne lenni, hiszen ezzel a képesítéssel új kapuk nyílnak meg az ambiciózus szakemberek előtt. De mi is pontosan a mérlegképes könyvelő feladata, és miért fontos egy vállalatnak tisztában lenni ezzel?

A könyvelő végzettséget tekintsük alapvégzettségnek: ahhoz, hogy valaki mérlegképes könyvelővé váljon további képesítés megszerzése szükséges. A mérlegképes végzettség ugyanis olyan lehetőségeket biztosít szakmán belül, amelyek felelősségteljesebb feladatok elvégzésére jogosítják fel a szakembert.

Összetett és analitikus tudásra van szükség ahhoz, hogy a könyvelőből mérlegképes könyvelő, majd pedig mély tudású szakember váljon. 

Mik a könyvelő feladatai?

Ahhoz, hogy tisztábban lássuk a különbségeket és a feladatok leosztását, célszerű képben lenni azzal, mik a könyvelő feladatai.

A könyvelő munkavégzéséhez például elengedhetetlen “kellékek” az alábbiak, melyeket biztosítani kell számára:

 • bevételi számlák;
 • költség számlák;
 • bevételi pénztárbizonylat;
 • kiadási pénztárbizonylat;
 • bankszámlakivonat;
 • szerződések és egyéb bizonylattípusok.

Ezek tehát azok, amelyek kiindulópontként segíthetnek minket a könyvelő munkájának megértésében. A fent felsorolt információk alapján indul el maga a munka, amely több területet is lefed.

Ezek a feladatok az alábbiak:

 • a könyvelő a törvény által előírt formában rögzíti a megkapott számlákat és bizonylatokat;
 • a hatályos pénzügyi és számviteli törvényeknek való megfelelés szempontjából ellenőrzi a könyvelésre kapott számlákat;
 • adatot szolgáltat a hatóságok felé;
 • elkészíti a vállalkozás vezetője által kért kimutatásokat;
 • elkészíti az éves beszámolót;
 • tájékoztatja a vállalkozás vezetőjét, ha szükséges, a vállalkozást érintő, könyveléssel, adózással összefüggő törvényi változásokról;
 • felhívja a figyelmet, ha a cég működésében szabálytalanságot, törvénytelenséget tapasztal;
 • ha szükséges, elkészíti a bérszámfejtést.

Azonban fontos kiemelni, hogy a felsorolt feladatok közül bizonyos pontokat csak mérlegképes könyvelő végezhet: nem véletlen tehát, hogy a legtöbb könyvelő előbb utóbb rendelkezik majd ezzel a képesítéssel.

Miben más a mérlegképes könyvelő?

A mérlegképes könyvelő sokkal nagyobb teret kap a pénzügyi feladatokban, hiszen megvan a képesítése arra, hogy elvégezze ezeket a nagyobb felelősséggel járó pontokat. Alapvetően úgy kell tekinteni a mérlegképes könyvelőre, mint egy továbbképzett, magasabb tudással rendelkező szakemberre. A mérlegképes könyvelő a törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatások irányítását és vezetését végzi el, valamint számviteli beszámolókat készít.

Egy vállalkozás életében szükségessé válhat a számviteli politika és az információs rendszer kialakítása is: ebben szintén a mérlegképes szakember segít majd.

A mérlegképes könyvelő látja el a számlarendszerhez, a könyveléshez és a beszámoló készítéséhez szükséges szabályzatok elkészítésével és karbantartásával kapcsolatos feladatokat is.Biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását és szolgáltatását is. 

A jogszerűség, a szabálykövetés szintén fontos eleme a mérlegképes könyvelő munkájának.

A fő különbség, hogy maga a feladatrendszer jóval összetettebb, nagyobb odafigyelést kíván, komolyabb együttműködést eredményez a vállalkozó és a szakember között. A bizalomra épít, és a cég ismeretére, hiszen a mérlegképes könyvelő akár a pénzügyi döntésekben is adhat tanácsot.

A szakember vezetése alatt készül el a főkönyvi és analitikus nyilvántartás, valamint a vállalkozás költés-elszámolási rendszere. Ezen túl elemzi a különböző erőforrásokat a gazdálkodásban. Egy szakmailag felkészült, naprakész mérlegképes könyvelő sok esetben még a belső ellenőrzési feladatokban is kiveszi a részét.

Összegezve tehát, a mérlegképes könyvelő fő feladatai az alábbiak:

 • elvégzi a számviteli törvényben meghatározott könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányítását, vezetését;
 • elkészíti a számviteli beszámolót;
 • ellátja a számviteli törvény hatálya alá tartozó gazdálkodónál lévő feladatokat;
 • elkészíti a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámoló készítés rendszerét, ebbe beletartozik az információs rendszer kialakítása is; 
 • feladata még a számlarendhez, a könyvvezetéshez, valamint a beszámoló készítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos feladatok ellátása is; 
 • biztosítja a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítását; 
 • biztosítja továbbá a szolgáltatások, az elszámolások, az adatok jogszerűségének, szabályszerűségének, megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságát is;
 • szükség esetén pénzügyi tanáccsal látja el a vállalkozó vezetőjét.

Milyen munkaköröket láthat el a mérlegképes könyvelő?

Fontos azt is látni, milyen munkaköröket tölthet be egy mérlegképes szakember. A felsorolásból látszik, hogy a lehetőségek tárháza végtelen.

A számviteli ügyintéző pozíción belül:

 •  számviteli ügyintéző,
 •  analitikus könyvelő,
 •  főkönyvi könyvelő,
 •  készlet- és anyagnyilvántartó.

Pénzügyi ügyintéző pozíción belül:

 • pénzügyi ügyintéző,
 • bérszámfejtő,
 • pénztáros,
 • számlaellenőr,
 • adatrögzítő, kódoló,
 • könyvelő, analitikus könyvelő,
 • bérelszámoló,
 • készlet- és anyagnyilvántartó,
 • számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője,
 • kontroller, belső ellenőr,
 • szervezetirányítási vezető.

Alapvetően a magasabb döntési pozíciók tekintetében mérlegképes könyvelőre van szükség.

Mit kell tudnia egy mérlegképes könyvelőnek?

A mérlegképes könyvelő tudása tehát igen szerteágazó. Vállalkozóként felmerülhet a kérdés, hogy akkor mégis mi az, amit tudnia kell a szakembernek. Ez a választásnál, esetleges könyvelőváltásnál is szempont lehet.

Fontos, hogy a szakember analitikusan gondolkodjon, átlássa az összefüggéseket. A rendszerszemlélet és a precizitás elengedhetetlen kelléke a jó mérlegképes könyvelőnek, hiszen feladatai közé tartoznak a rendszeralkotások, ellenőrzések.

A kitartás és türelem pedig legalább olyan fontosak, mint a pénzügyi és törvényi ismeretek naprakész elsajátítása.

Ezen túl a mérlegképes könyvelőnek olyan készségekre és képességekre van szüksége, amelyek az évek során tanulhatók, de összességében a tapasztalatra építenek.

Fontos, hogy mérlegképes könyvelőként a szakember:

 • közreműködjön az összevont beszámoló elkészítésében;
 • ellássa azokat a feladatokat, amelyek összefüggnek a pénzforgalommal;
 • előkészítse a befektetési és finanszírozásai pénzügyi döntéseket, valamint részt kell vennie azok lebonyolításában is;
 • megítéli a vállalkozás pénzügyi helyzetét, tanácsot ad;
 • alkalmazza az adójogszabályokat, összeállítja az adóbevallást és az ehhez kapcsolódó adóellenőrzéssel összefüggő feladatokat;
 • alkalmaznia kell a számviteli törvény előírásait, létre kell hoznia a vállalkozás számviteli politikáját és az egyéb előírt számviteli szabályzatokat, valamint a vállalkozás számlarendjét;
 • vezeti a főkönyvi és analitikus nyilvántartásokat;
 • összeállítja a vállalkozás beszámolóját, üzleti jelentését;
 • ismernie kell a vállalkozást és az esetleges eltéréseket;
 • ki kell alakítania a vállalkozás költség elszámolási rendszerét;
 • ha alapításról, átalakulásról, felszámolásról vagy végelszámolással kapcsolatos számviteli feladatokról lenne szó, át kell látnia azokat;
 • meg kell vizsgálnia a vállalkozás működését, fel kell tárnia az ok-okozati összefüggéseket;
 • ismernie és elemeznie kell az erőforrásokkal való gazdálkodást;
 • részt kell vennie a tulajdonosi és belső ellenőrzési feladatok ellátásban.

Tehát mérlegképes könyvelőként nem csak a pénzforgalommal, a befektetésekkel és finanszírozásokkal kell képben lenni, hanem át kell látnia a vállalkozás pénzügyi helyzetét is.

Tisztában kell lennie az adójogszabályokkal, a törvényi előírásokkal is. Érthető tehát, ha a vállalat vezetője a legjobb szakembert szeretné alkalmazni, és felmerül benne a kérdés: mikor is van szüksége mérlegképes könyvelőre?

Milyen vállalkozások esetén fontos, hogy mérlegképes legyen a könyvelőnk?

Nagyon sok múlik azon, mekkora a vállalat mérete, és milyen a szervezeti felépítése. A nagyvállalatok esetén alapvetően mérlegképes könyvelő lehet a jó választás, de kisebb vállalatoknál is érdemes elgondolkozni ezen a kérdésen.

Hiszen a legtöbb vállalat növekedni, fejlődni szeretne, ehhez pedig a mérlegképes könyvelő sokat lendíthet. A megfelelő terveket, pénzügyi elemzéseket és döntéseket egy jó szakember segítségével érdemes megoldani.

Nincs feltétlenül jó válasz arra, milyen vállalatnak van szüksége mérlegképes könyvelőre. A nagy és növekvő cégek esetén érdemes olyan könyvelőcégekhez fordulni, ahol nem csak mérlegképes könyvelők, hanem szakosodott könyvelők is ülnek, így a vállalat pénzügyi irányításának minden területen segítségünkre lehetnek.

A jó pénzügyi döntések meghozatalában a megbízható szakember aranyat ér, de vállalkozóként nem árt a részletekkel is tisztában lenni.

 

Ismerje meg tanácsadásainkat!

Cégalapítási tanácsadás

Segítünk, hogy cége az első pillanattól a jó úton járjon!

Komplex audit

Kíváncsi, milyen állapotban van cége könyvelése?

Adóstratégia tervezés

Hogyan spórolhat többet cége költségein?

Segítségre van szükséged?
Kovács Balázs
Regisztrált Mérlegképes Könyvelő, Adóstratégiai és Üzleti Tudatosság Tanácsadó 2003 óta könyvelő és 2007 óta a K&K Tudatos Könyvelés KFT ügyvezetője Küldetésem az Üzleti és magán életi Tudatosság népszerűsítése, célom hogy támogassam az ügyfeleinket abban, hogy egy profi és sikeres céget építsenek. Erősségem a stratégiai szemlélet és nagyon jól rá tudok érezni arra, hogy a partnereinknél milyen területeket szükséges fejleszteni ahhoz, hogy sikeresebbek legyenek. Egész életemben a tudatosságra törekedtem az életem minden területén és cégemmel is ezt képviselem.
Ezek is érdekelhetnek
Mit kell tudnod cégvezetőként az új Kiterjesztett Gyártói Felelősséggel (EPR) kapcsolatos szabályokról? A cikkben mindent megtalálsz.
A negatív emberek mindenben a rosszat látják meg, és arra fókuszálnak. Ezzel megmérgezve saját környezetüket – például a céged. Így kezeld őket hatékonyan.
Csak az Egyesült Államokban a cégvezetők 84%-a él az imposztor szindrómában. Vajon mi okozza ezt a magas százalékot? Miért küzd ennyi sikeres ember a szindróma nehézségeivel? Ha időnként úgy érzed, kevés vagy, és nem tudod megélni a sikereid, ez a cikk neked szól.